تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)  

اصل‏ یکصد و پنجاهم: سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

ادامه مطلب  

سریال های تلویزیونی و دیپلماسی عمومی کشور  

«دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ» ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻼش دوﻟﺖ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻠﺘﻲ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻫﺪف و ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز و ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار. ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ: ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﻛﻨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻧﺰ

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه جامعه شناسی دهم  

به نام خدا
طرح درس سالانه جامعه شناسی دهم                                         صفدر اسماعیلی


ماه

هفته

موضوع

رئوس مطالب


مهر

اول

جامعه شناسی

 اهداف جامعه شناسی و سابقه آن و مهمترین اندیشمندان این رشته


دوم

درس اول کنش های ما

تعریف کنش و کنشگر-ویژگی کنش های ما-آثار و پیامدهای کنش های ما


سوم

درس دوم پدیده های اجتماعی

کنش اجتماعی چیست-چگونگی شکل گیری پدیده های اجتماعی


چهارم

درس سوم جهان اجتماعی

گستره دنیای ما-گستره جهان اجتماعی-تفاوت موج

ادامه مطلب  

 

الان ساعت٣و ٢٢ دقیقه بامداد اولین روز از اخرین ماه پاییز... هوا خیییلی سرده ولی از برف خبری نیست توی اسمان همون قد سكوته كه روی زمین هست. بیخوابی به سرم نزده فقط از درد بیدار شدم اما كسی دادرس نیست یه مسكن برداشتمو اروم در یخچالو باز كردم یه لیوان اب  ریختم با دوتا شیرینی كه معده ی خالیم اذیت نشه. الان حالم خوبه اما روحم منو به دور دستها داره میبره در سفرم... جاهایی كه ارزو داشتم میبودم اما كیلومترها دورم. فاصله بزرگترین متهم دادگاه امشب منه فقط

ادامه مطلب  

 

 
 
به نام عشق
این  صدای  تپش  قلبم  نیست
درحسینه ی دل سینه زنی ست
 
     و این بحر طویل است...
 
عصر یک جمعه ی دلگیر ، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است؟چرا آب به گلدان
نرسیده است؟چرا لحظه ی باران نرسیده است ؟ و هر کس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده
است، به ایمان نرسیده است و غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید بنویسد که
هنوزم که هنوز است چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است ؟چرا کلبه احزان به گلستان

ادامه مطلب  

فرهنگ سازمانی  

فرهنگ سازمانی
Organizational Culture
 
مقدمـــــه
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیاد

ادامه مطلب  

 

در حقیقت اسلام دینی است كه با واقعیت های زندگی بشر در ارتباط است نه یك دین خیالی و ساختگی كه همراه با یك مُشت آموزه های بی مصرف، بخواهد پیروان خود را به یك مسیر نامعلوم بكشاند.
منبع:کتاب دیان از مجموعه قلمرو و اندیشه امام موسی صدر.

ادامه مطلب  

پرتو۶. حسین(ع) وارث انبیاء:  

«چرا از به خاک افکنده شدن حسین(ع) یاد می‌‌‌کنیم و آن را در مقاتل می‌‌‌خوانیم؟ ناله‌‌‌ها و شیون‌‌‌های دلخراش! ماجرا را صحنه به صحنه می‌‌‌خوانیم تا واقعیت را پیش‌‌‌رو آوریم، خطر ستم‌‌‌پیشگان و سنگ‌‌‌دلیشان را دریابیم و همچنین از یک سو عرصۀ عشق‌‌‌بازی و فداکاری و مارایت الا جمیلا را بفهمیم.»
منبع:کتاب دیان از مجموعه قلمرو و اندیشه امام موسی صدر.

ادامه مطلب  

پرتو۸ . عدالت در اسلام:  

«صدها دستور اسلامی که عدالت اجتماعی و اقتصادی را درعمق عبادت وارد می‌‌‌سازد و آن‌‌‌را از جمله شرایط صحیح بودن آن-ها برمی‌‌‌شمرد، به روشنی نشان می‌‌‌دهد که عدالت اجتماعی و اقتصادی نه تنها دو حکم فرعی و دو واجب عادی و معمولی نیستند، بلکه بر پایۀ عقیده و ایمان استوارند و از آنها جداشدنی نیستند. اسلام، ایمانی را که نتیجۀ آن عدالت در زندگی فرد و جامعه نباشد، برنمی‌‌‌تابد.»
منبع:کتاب دیان از مجموعه قلمرو و اندیشه امام موسی صدر.

ادامه مطلب  

پرتو۱۰. اسرار ربودن امام موسی صدر  

«امام موسی صدر در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۷، در ادامۀ سفرهای دوره‌‌‌ای خود برای پایان دادن به جنگ‌‌‌های داخلی لبنان با دعوت رسمی لیبی به آن کشور سفر کرد و در لیبی ربوده شد. تحقیقات مختلف نشان می‌‌‌دهد امام موسی صدر به هیچ‌‌‌وجه از لیبی خارج نشده و در لیبی ربوده شده است... به هر رو قراین و شواهد بسیاری نشان از آن دارد که امام موسی صدر در زندان‌‌‌های لیبی به سر می‌‌‌برد.»منبع:کتاب دیان از مجموعه قلمرو و اندیشه امام موسی صدر.

ادامه مطلب  

پرتو۹. روح تشریع در اسلام:  

«غیبت‌‌‌باوری و پیامدهای آن در عمل، با تحول و توجه تام و تمام به ضرورت‌‌‌های دگرگون شوندۀ به عبارت دیگر عرضی بودن حکم، با فرشی بودن عمل در هنگام در اینجاست که مفهوم اجتهاد در شریعت و تفاوت آن با قانونگذاری‌‌‌های متعارف در نهادهای قانونگذاری روشن می‌‌‌شود.»
منبع:کتاب دیان از مجموعه قلمرو و اندیشه امام موسی صدر.

ادامه مطلب  

ولایت معنوی  

ولایت معنوی ، عنایت ویژه خداوند به بندگان خاص است که آنها می توانند بر دل و قلب مومنان تاثیر بگذارند و آنها را هدایت کنند و یا واسطه فیض و رحمت و برکت به مخلوقات و بندگان خدا می شوند و یا می توانند در طبیعت تصرف کرده و معجزات . انجام دهند  
 
چند نکته در مورد ولایت معنوی: ولایت دو نوع است : ولایت عام – که همگانی و برای همه مردم است و ولایت خاص- که مخصوص کسانی است که به مراحل بالای ایمان رسیده اند.( مومنان واقعی) خداوند خالق و ولی و سرپرست حقیقی تما

ادامه مطلب  

بحثی که با التهاب و هیجان زیادی دنبال شد  

متن ذیل در ماهنامه سوره مهر شماره یازدهم مهر 83 منتشر شده است در توضیح این مجله (پاراگراف ذیل) به تاریخ برگزاری مناظره اشاره ای نشده است ولی احتمالا مربوط به بهار 1357 است:
"این‌سو و آن سوی زمان" عنوان برنامه‌ای ا‌ست تلویزیونی كه قبل از انقلاب اسلامی به‌صورت میزگرد برگزار می‌شد ومسائلی كه دغدغه‌های جامعۀ روشنفكری و آكادمیك به‌شمار می‌رفت به بحث و مناظره گذاشته می‌شد. "سید احمد فردید" نیز در چند برنامه شركت داشت و سخنانی را به‌زبان آورد كه

ادامه مطلب  

تاریخچه استان بوشهر  

قدیمی‌ترین نشانه‌های به دست آمده از سکونت در سرزمین بوشهر، به عهد عیلامی و تمدن بین‌النهرین برمی‌گردد. در زمان مادها در آغاز سده هشتم قبل از میلاد سرزمین بوشهر جزء یکی از ایالتهای جنوب غربی آن دولت بوده و در زمان حکومت هوخشتره جزو ساتراپ‌نشین چهاردهم دولت ماد بوده‌است. از دوره هخامنشیان آثار با ارزشی در اطراف شهر برازجان کشف شده‌است. در دوره ساسانیان و در زمان اردشیر بابکان شهر و رام اردشیری در دو فرسنگی شهر بوشهر بنا نهاده شد که اکنون

ادامه مطلب  

پرتو۷. زینب شکوه شکیبایی:  

«نخستین وظیفۀ حضرت زینب، پاسداری از شرافت و عزت، پس و بازگویی آن تراژدی و پیکاری که بنی‌‌‌امیه می‌‌‌کوشیدند آن را در بیابان محصور کنند... ) که نقل می‌‌‌شود اعتقادی ندارم، چرا که این مسائل در حکم تحریف جنبش امام حسین(ع) و رسالت اوست.»
منبع:کتاب دیان از مجموعه قلمرو و اندیشه امام موسی صدر. 

ادامه مطلب  

گروه هاي ميان رشته اي  

 
 
گروه مطالعات قرآنی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق که در اواسط سال ۱۳۸۶  تاسیس شد،  از سال ۱۳۸۹، به گروه مطالعات قرآن، حدیث و سیره تغییر نام داده است.
اهداف منظور شده برای این گروه چنین تعریف شده اند: 
ایجاد زمینه‌های پژوهشی نوین در حوزه‌های مطالعاتی قرآن و حدیث و سیره،
زمینه‌سازی در جهت نوآوری در نظریه‌پردازی قرآن، حدیث و سیره،
پرورش نیروهای مستعد برای مطالعات میان رشته‌ای در حوزه قرآن، حدیث و سیره
 
مهمترین فعالیتها و طرح های در ح

ادامه مطلب  

استکبار چاره‌ای به جز توهین به مقدسات ندارد-شخصیت،گفتار،قلم و رفتار امام(ره) نمایش یک شخصیت انقلابی  

عقیق: فارغ از هر نوع اعتقادی کمتر عقل سلیم و انسان آزاده ای را می توان در دنیا پیدا کرد که توهین به مقدسات و اعتقادات را عملی انسانی و شریف بداند. توهین به مقدسات اسلامی هر از چند گاهی با خط دهی مشخص از سوی جبهه استکبار دنبال می شود. در آخرین نمونه از این اقدامات چند روز قبل تصویری از «شادی صدر» در فضای مجازی منتشر شد که در آن، روی نوعی صندلی راحتی مزین به اسامی مقدس و بیرق عزای حضرت سیدالشهدا لم داده است .
به تعبیر محمدحسین رجبی دوانی استاد تا

ادامه مطلب  

در پیوند به زبان پارسی  

فارسی گرایی ما مانع به بهشت رفتن کسی، گروهی یا جماعتی نمی‌شود و مانع رشد زبانی نیز. اگر ما فارسی گرایی می‌کنیم، دلیل‌اش این نیست که سد راه اجرای مناسک عبادی، دینی-مذهبی کسانی یا جماعتی شویم. با دریغ باید گفت که در کشور ما گونه‌های گونه‌گون حساسیت‌، حسادت و تعصب وجود دارد. حساسیت‌ها، حسادت‌ها و تعصب‌های زبانی، فردی، قو می، مذهبی و حساسیت، تعصب و حسادت به عشق و ارزش‌های والای انسانی و بشری.
مخاطبان ورجاوند! ما در یک جغرافیای فرهنگی-زبان

ادامه مطلب  

 

آبشار هاپتون استرالیا آذرخش در هنگام فوران آتشفشان گالونگگونگ در جاوه غربی در ۱۹۸۲. طبیعت، به معنای گستردهٔ کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت در حالت کلی، به پدیدهٔ جهان فیزیکی و همچنین زندگی اشاره دارد؛ و همچنین قلمرو آن از ذرات زیراتمی تا خود گیتی گسترده است. اگرچه واژهٔ طبیعت امروزه در معناهای مختلفی به کار می‌رود[۱]، اغلب به مفهوم زمین‌شناسی و حیات وحش اشاره دارد. طبیعت به حوزه کلی انواع متنوع گیاهان و حیوانات ز

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهن  

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنیمقدمه :حرکات موزون، رقص،آواز، موسیقی، پانتومیم و شکل های دیگر نمایشی نیاز بشر برای بیان سمبولیک ،چه از نظر بازیگر و چه از دید تماشاگر بوده است. در یکی دو قرن اخیر با توسعه سبک های متنوع هنری تاثیر آرامبخش آن بر روحیه هنرمند و مردمان بارزتر گردیده، به طوری که هنرمندان و روانشناسان را متوجه خاصیت درمانی نمایش و ترسیم اصول درمانبخش آن ساخته و

ادامه مطلب  

ریشه یابی شبهه پراکنی غرب علیه اسلام وشخصیتهای اسلامی وقرآن -امیرعلی حسنلو زنجانی -درتلگرام منتشر شو  

گسترش دامنه ی دین اسلام در جهان از دیر باز دشمنان اسلام را به وحشت انداخت از اینرو تدابیری برای مقابله با این دین الهی اندیشیدند ؛ یکی از تدابیر آنان مقابله راه بردی با گسترش جغرافیایی وقلمرویی دین اسلام بود ؛ جنگ افروزی اولین راه برد غرب در برابر نفوذ اسلام در دلهای مردم جهان بویژه اروپا بود ؛جنگهای صلیبی نمونه بارز این نبرد سخت بود که نتوانستند از آن نتیجه مطلوب وکامل بگیرند ؛ روش دیگر مقابله با اسلام تجزیه وتصغیر قلمرو اسلامی بود که طی ج

ادامه مطلب  

ثلاث باباجانی  

ثلاث باباجانی براساس آخرین تقسیمات کشوری در تاریخ 1381/3/22 با انتزاع از شهرستان جوانرود از بخش به شهرستان ارتقاء یافت این شهرستان با مساحت 1920 کیلومتر مربع در شمال غربی استان کرمانشاه واقع گردیده که از سمت شمال و شرق به شهرستان جوانرود وپاوه و از سمت جنوب به شهرستانهای دالاهو و سرپل ذهاب و از طرف غرب به کشور عراق ( با مرز مشترک 75 کیلومتری ) محدود است .
این شهرستان براساس سرشماری سال 1385 دارای جمعیت 38605 نفر جمعیت می باشد که مشتمل بر دو شهر تازه آباد

ادامه مطلب  

ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو  

حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو
از اواخر دوره ی سلطنت ایلخانان در ایران، قبایلی از ترکمانان، در طی لشکرکشی های مغول، از حدود خوارزم و اطراف بحیره ی آرال و شرق بحر خزر به آسیای غربی آمده و در شمال غربی ایران ساکن شدند. آنان به تدریج قدرت یافته و از فترتی که بعد از مرگ ابوسعید بهادرخان، پیش آمد استفاده نموده، به دست اندازی به اطراف و تصرف شهرها پرداختند. چارلز گری مترجم چهار سفرنامه ونیزیان، در این باره می نویسد: پس از مرگ تیمور، دو طای

ادامه مطلب  

در باب دست و انگشتان  

 
شکل دست:دستان بزرگ:شاید تعجب کنید که صاحبان دستان بزرگ عاشق کارهای ظریف و کو چک هستند.این افراد مناسب کارهای تحقیقاتی که محتاج صبر است میباشند.آنان دویست دارند به ریشه هر چیز وارد شوند واز ریشه به میوه برسند.دستان کوچک :این افراد دنبال ایده های بزرگ هستند.دوست دارند امور بزرگ وجوامع را رهبری کنند.صاحبان این دست ها استعداد ترکیب کردن دارند و تنها با افکار خود زندگی می کنند.دست مناسب:دست خوب ، پهن و کوتاه یا درازوباریک است. دست پهن نشاندهنده

ادامه مطلب  

#آئين_نگارش_فارسی/نویسنده #دکتر_نادر_زرین_پور  

#آئین_نگارش_فارسیبسیارى از مشتاقان نویسندگى مى پرسند: از کجا باید شروع کرد؟ آیا هر کسى مى تواند نویسنده شود؟... می توان گفت که براى نویسنده شدن باید هم ذوقى نهفته داشت; هم آن را کشف کرد; هم با تمرین و کوشش این ذوق را پرورش داد.▪️براى نگارش چه باید کرد؟خواندن و اندیشیدن: هر نویسنده اى باید هر روز صفحه اى به صفحات خوانده خود بیفزاید و روزهاى این رویّه را با پشتکار ادامه دهد. این که چه بخوانیم، تابع آن است که بیشتر به کدام موضوعات علاقه داریم. امّ

ادامه مطلب  

نقل از سایت :ائل - اوبا  

ائل اوبا ، نقدی بر مطالب روزنامه شرق – مهرداد میر سنجری روزنامه نگار شرق ضمن مقاله ای به بررسی آسیب های تشکیل فراکسیون ترک زبانان و آموزش زبان ترکی در مدارس و سیستم آموزش عالی پرداخته است.
حال نظری به عمده دلایل این نویسنده می افکنیم و بر ایرادات وارد بر آن میپردازیم.

سر فصل های درسی کتب آموزشی ترکی مربوط به کشورهای بیگانه است.

نویسنده با دیدی مثلا دلسوزانه ، با بیان اینکه ریشه های فرهنگی آذربایجان محدود به جغرافیای سیاسی ایران است سر فصل

ادامه مطلب  

امپراطوری هخامنشیان  

شاهنشاهی هخامنشی یا هخامنشیان (۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد) یک شاهنشاهی در خاورمیانه در دوره باستان بود که بدست کوروش بزرگ بنیان نهاده شد. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکردهٔ خاندان پاسارگاد از خاندان‌های پارسیان بوده‌است.
هخامنشیان، در آغاز پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد آورد و سپس گرفتن لیدیه و بابل، پادشاهی هخامنشیان تبدی

ادامه مطلب  

 

imandaran:اسلحه کامل خدا چیست؟
عبارت "اسلحه کامل خدا" از افسسیان 13:6-17 می آید: "پس اسلحه کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه‌چیز، بایستید. پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به‌میان ببندید و زره پارسایی را بر تن کنید، و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ صلح را به‌‌پا نمایید. افزون بر این‌‌همه، سپر ایمان را بر‌‌گیرید، تا بتوانید با آن، همه تیرهای آتشین آن شرور را خاموش کنید. کلاهخود نجات را بر سر

ادامه مطلب  

چرا زنان شوهردار درهوس ترمز می برند؟ خانم بهاره مهرجویی مطلبی درباره خیانت زنان شوهردار نگاشته که ته  

چرا زنان شوهردار درهوس ترمز می برند؟
خانم بهاره مهرجویی مطلبی درباره خیانت زنان شوهردار نگاشته که تهمینه میلانی کارگردان سینمای ایران آن را در صفحه فیسبوک خود انتشار داد. در این مطلب می خوانید:
صرف نظر از انگیزه اصلی اینکه چرا زنان متاهل خیانت می‌کنند، نفس این امر در میان متولدین دهه شصت و پنجاه به شدت روبه گسترش است. موضوع نگران کننده برای من این است که این مهلکه افرادی را به درون خود می‌کشاند که نه می‌خواستند و نه حتی تصورش را می‌کردند

ادامه مطلب  

خودباوری نسل جدید مترجمان در خور توجه است  

خودباوری نسل جدید مترجمان در خور توجه است
 
رسول عوده‌زاده ظهر دوشنبه‌ای خاص و دل انگیز همراه دوست شاعر و مترجم «حمزه کوتی» به دیدار «رضا عامری» منتقد، پژوهشگر و مترجم خوزستانی در تهران رفتیم. عامری متولد سال ۳۲ است و با نشریات متعددی چون کارنامه، هفت، آدینه، نافه، روزگار وصل و فردوسی همکاری داشته است. وی که دوستانش او را «شیخ» صدا می‌زنند، اکنون حسابدار یک شرکت خصوصی است. گفت وگوی همشهری را با این نویسنده می‌خوانید. چه عاملی سبب شد که

ادامه مطلب  

نفوذ معنوی خاندان صفوی  

نفوذ معنوی خاندان صفوی
از فرمانی که احمد جلایر، به شیخ صدر الدین موسی، (704 - 794 ه.ق.) پسر شیخ صفی الدین اردبیلی، جد سلاطین صفوی نوشته است، می توان به نفوذ معنوی این خاندان پی برد. پس از آن که صدرالدین موسی درگذشت، پیشوایی صوفیان به فرزندش، خواجه علی، رسید. این مرد، همان کسی است که امیر تیمور گورکانی به خدمت وی رسید و از وی همت طلبید، و شیخ خواجه علی، به دست خود شمشیری به کمر امیر تیمور می بندد. بعد از وفات شیخ خواجه علی، شیخ ابراهیم به اردبیل آمد.

ادامه مطلب  

ساختار اجتماعی دولت صفوی  

ساختار اجتماعی دولت صفوی
(1) شاه در جامعه صفوی، در راس قدرت، قرار داشت. او حاکم مطلق بود. امور مملکت را با رعایت قوانین مذهبی انجام می داد و هیچ یک از وزیران و درباریان در مقابل شاهان صفوی (به خصوص شاه عباس اول) قدرت و نفوذی نداشتند. وی همواره و همه روزه مجلس مشاوره در کشیک خانه تشکیل می داد و امور جاری مورد مطالعه واقع می گردید و نتیجه به عرض شاه می رسید و اگر وی تصویب می کرد، به مورد اجرا در می آمد. عزل و نصب کلیه مقامات بر عهده شاه بود (2) وزر، که

ادامه مطلب  

مقاله ای با عنوان تهاجم فرهنگی (ناتوی فرهنگی ) از سایت کریمه  

تهاجم فرهنگی (ناتوی فرهنگی)
نویسنده : مرتضی اشرافی با توجه به پیشرفت‌های چشم‌گیری که در زمینه‌های مختلف تکنولوژی و ارتباطات رخ داده، گرایش به‌سوی فرهنگ جهانی افزایش یافته است. جهان شدیدا کوچک و به‌هم فشرده شده و مردم کشورهای مختلف‌، بیش‌ از هر زمان دیگری فرصت آشنایی و شناخت عناصر و ویژگی‌های فرهنگ‌های جوامع دیگر را یافته‌اند، از طرف دیگر این امکان فراهم شده‌ است تا فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف‌، فرصت رهایی از مرزهای محدود ملی را پ

ادامه مطلب  

7 حقیقت از سوخت و ساز بدن  

بسیاری از ما متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن را فرآیندی قابل کنترل تلقی می‌کنیم که می‌توان با مصرف یک قرص یا نوشیدن چای سبز یا دویدن سریع در آن تغییر ایجاد کرد، ‌اما داشتن چنین دیدگاهی باعث می‌شود، بسیاری از حقایق درباره این فرآیند زیستی مهم و تا حدی اسرارآمیز، ناشناخته باقی بماند. موارد زیر حقایقی است که می‌تواند درک شما را از این فرآیند زیستی و برداشتتان را از تاثیرات آن در کاهش یا افزایش وزن تغییر بدهد.
 
متابولیسم در تک‌ تک سلول ها ص

ادامه مطلب  

تاریخچه اینترنت در ایران و پیدایش آن  

تاریخچه اینترنت در ایران و پیدایش آن
روایت رایانه‌هائی که یکی یکی به اینترنت وصل شدند:
از زمانی که وینتون سرف (Vinton G. Cerf) از پدیده جدیدی در دنیای اطلاعات با عنوان "اینترنت " پرده برداشت بیش از 40 سال می گذرد و شاید بتوان گفت این پدیده بیش از تمام فناوری های دیگر در جهان و از جمله ایران توانسته در لایه‌های گوناگون خرد و کلان زندگی اجتماعی وارد شود. به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از زمانی که وینتون سرف (Vinton G. Cerf) از پدیده جدیدی در د

ادامه مطلب  

بین ادبیات ایران و افغانستان جدایی وجود ندارد  

 
محمدکاظم کاظمی می‌گوید به هیچ‌وجه بین ادبیات ایران و افغانستان جدایی نمی‌بیند. این شاعر افغانستانی ساکن مشهد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز و با تغییر شرایط فرهنگی و ارتباطات دو کشور، باید تصوراتی را که از قبل برای جدایی ادبیات ایران و افغانستان وجود داشت کنار بگذاریم و به سمتی برویم که دیگر شعر ایران و شعر افغانستان نداشته باشیم و شعر فارسی داشته باشیم. او افزود: هر اتفاقی که در ادبیات فارسی می‌افتد، در همه قلمرو این زبان ملموس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام